Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika teema

See kasutustingimuste jaotis – Privaatsuspoliitika kehtestab saidi administratsiooni kohustuse nõustuda isikuandmete mitteavaldamisega ja tagada nende konfidentsiaalsus, mille kasutaja peab nõudmisel esitama saidi administratsioonile saidil registreerumisel või kui kauba ostmiseks tellimuse esitamine.

Selle privaatsuspoliitika alusel töötlemiseks volitatud isikuandmed edastab kasutaja, täites saidil registreerimisvormi ja kasutades saiti ning need võivad sisaldada järgmist teavet:

– Täisnimi
– e-posti aadress (e-post)
– Kontakttelefon
– Instagram, Telegram ja muud suhtlusvahendid kasutajaga.
– organisatsiooni ettevõtte nimi

Saidi administratsioon kaitseb Reklaamiplokkide vaatamise ajal ja lehtede külastamisel, millele on installitud süsteemi statistiline skript (“piksel”) automaatselt edastatud andmeid:

– IP-aadress;
– teave küpsistest;
– teave brauserite (või muu programmi kohta, mis pakub juurdepääsu displeireklaamidele)
– juurdepääsuaeg;
– selle lehe aadress, millel reklaamiplokk asub;
– viitaja (eelmise lehe aadress).

Kõik muud ülalnimetamata isikuandmed (ostuajalugu, kasutatavad brauserid ja operatsioonisüsteemid jne) kuuluvad turvalisele säilitamisele ja levitamata jätmisele.

Saidi administratsioon rakendab vajalikke tehnilisi ja korralduslikke infoturbemeetmeid, et vältida teabe põhjendamatut levikut ja minimeerida neid riske. Sellised meetmed hõlmavad järgmist: viirusetõrjevahendite kasutamine, andmekandjate paigutamine turvalistesse serverikeskustesse, krüpteerimine, võrguaadresside tõlkimine ja saidivõrgu sisestruktuuri peitmine, nõuetekohaste süsteemide ja protseduuride juurutamine juurdepääsuõiguste haldamiseks, piiratud isikute juurdepääs sellistele andmetele.
Isikuandmete juhusliku kadumise ja/või kahjustamise eest kaitsmiseks kasutatakse andmete varundamist. Privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks, kui kasutajad saidiga suhtlevad, on standardsed turvameetmed.


Saidi administratsioon võib kasutada isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Saidil tellimuse esitamiseks ja/või kaupade müügilepingu sõlmimiseks registreerunud kasutaja tuvastamine, sõlmides saidil elektroonilise lepingu.

Kasutajale juurdepääsu võimaldamine saidi isikupärastatud ressurssidele.

Kasutajaga tagasiside andmine, sealhulgas teadete saatmine, saidi kasutamise, teenuste osutamise taotluste saatmine, kasutaja päringute ja rakenduste töötlemine.

Isikliku konto loomine ostude sooritamiseks, kui Kasutaja on selle loomisega nõustunud.

Saidi kasutaja teated Tellimuse oleku kohta.

Kasutajale tõhusa kliendi- ja tehnilise toe pakkumine saidi kasutamisega seotud probleemide korral.

Kasutajale tootevärskenduste, eripakkumiste, hinnateabe, uudiskirjade ja muu teabe andmine saidi või saidi omaniku partnerite nimel.

Reklaamitegevuste elluviimine kasutaja nõusolekul.

Kasutajale juurdepääsu võimaldamine saidi omaniku partnerite saitidele või teenustele, et saada tooteid, uuendusi ja teenuseid.

Isikuandmete töötlemise meetodid ja tingimused
Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub tähtajatult, mis tahes seaduslikul viisil, sealhulgas isikuandmete infosüsteemides automatiseerimisvahendeid kasutades.

Kasutaja isikuandmeid võib volitatud riigiasutustele edastada ainult Eesti õigusaktides ettenähtud alustel ja viisil.

Saidi administratsioon võtab vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta kasutaja isikuandmeid volitamata või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, moonutamise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise ja muude kolmandate isikute ebaseaduslike toimingute eest.

Poolte konfidentsiaalsuskohustused


Kasutaja on kohustatud:

Saidi kasutamiseks esitage teave saidi kasutamiseks vajalike isikuandmete kohta.

Taastada, täiendada esitatud teavet isikuandmete kohta, kui see teave muutub või vigu leitakse.


Saidi administratsioon on kohustatud:

Kasutage saadud teavet ainult käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel.

Tagada konfidentsiaalse teabe säilitamine salaja, mitte avaldada ilma Kasutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta, samuti mitte müüa, vahetada, avaldada ega muul võimalikul viisil avaldada Kasutaja edastatud isikuandmeid.

Võtta meetmeid kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks vastavalt korrale, tavaliselt ja

kasutatakse seda tüüpi teabe kaitsmiseks olemasolevates äritehingutes.

Ebatäpsete isikuandmete tuvastamise korral blokeerige asjaomase kasutajaga seotud isikuandmed alates hetkest, kui kasutaja või tema seadusliku esindaja või isikuandmete subjektide õiguste kaitseks volitatud asutusega ühendust võetakse või taotletakse. või ebaseaduslikud tegevused

Lõpetada selliseks töötlemiseks nõusoleku tagasi võtnud kasutaja isikuandmete töötlemine alates tagasivõtmise kättesaamise hetkest seadusega ettenähtud viisil.

Osapoolte vastutus

Saidi administratsioon vastutab kasutaja poolt isikuandmete ebaseadusliku kasutamisega tekitatud kahju eest vastavalt Eesti seadustele.

Konfidentsiaalse teabe kaotamise või avalikustamise korral ei vastuta saidi administratsioon, kui see on konfidentsiaalne teave:

Sai selle kaotamise või avalikustamise tõttu avalikuks omandiks.

See saadi kolmandalt osapoolelt, kuni saidi administratsioon selle kätte sai.

Avalikustati kasutaja nõusolekul.

Lingid
Kontakt
Tel: +372 511 14476
E-mail: info@wingmacht.ee
Arendajad
Wingmacht OÜ
Maakri 30, 10145 Tallinn Eesti
Tel: +372 51 144 76
E-mail: info@wingmacht.ee
Nordox OÜ
Sadama 17, 10111 Tallinn Eesti
Tel: +372 50 444 08
E-mail: info@nordox.ee

Krundi pindala:

Hoonestuse pindala:

Aadress:

Hind: